Ważne daty

Data Konferencji: 26-28.03.2020 r. 

OSKA – referaty i plakaty
13.12.2019 – rejestracja autorów i przesyłanie abstraktów
16.12.2019 – prośba o précisy
20.12.2019 – przesyłanie précisów
7.01.2020 – informacja o zakwalifikowaniu do poszczególnych sesji
4.03.2020 – przesyłanie artykułów

OSKArec
31.01.2020 – przesyłanie zgłoszeń na Konkurs Nagrań OSKArec
2.03.2020 – ogłoszenie finalistów OSKArec

Wszyscy uczestnicy
5.02.2020 – wnoszenie opłat i rejestracja słuchaczy