Ważne daty

Data Konferencji: 7.03 – 9.03.2019

OSKA – referaty i plakaty
12.12.2018 – rejestracja autorów i przesyłanie abstraktów
17.12.2018 – prośba o précisy
21.12.2018 – przesyłanie précisów
31.12.2018 – informacja o zakwalifikowaniu do poszczególnych sesji
17.02.2019 – przesyłanie artykułów

OSKArec
1.11-30.12.2018 – przesyłanie zgłoszeń na Konkurs Nagrań OSKArec
7.02.2019 – ogłoszenie finalistów OSKArec

Wszyscy uczestnicy
13.01.2019 – wnoszenie opłat i rejestracja słuchaczy