OSKArec – dokumentacja i niezbędne pliki

Instrukcja poprawnego zgłoszenia pracy konkursowej

1. W celu nazwania swoich plików użyj dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych
Wszystkie pliki powinny nosić tę samą nazwę, natomiast plik z dokumentacją powinien mieć dodatkową końcówkę “_dok”.

Przykładowe nazwy plików dla uczestnika “24601”:

24601.wav (praca konkursowa)
24601.pdf (podpisana karta zgłoszeniowa)
24601_dok.pdf (dokumentacja)

Przed oceną jury plikom zostaną nadane numery porządkowe w celu ułatwienia pracy i zachowania pełnej anonimowości na tym etapie konkursu.

2. Spakuj pliki w jedno archiwum .zip
Do nazwania archiwum użyj tego samego ciągu znaków, dodając na końcu numer kategorii w formacie “_nr”.

Przykładowa nazwa archiwum dla uczestnika “24601” startującego w kategorii Remiks:

24601_2.zip

3. Tak przygotowane archiwum prześlij za pomocą formularza na naszej stronie

4. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub poinformowania o ewentualnych błędach