Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i jest wymagana do pełnej rejestracji uczestnika. Pokrywa ona koszty organizacyjne konferencji, a także poczęstunki, gadżety i inne.

Dane do przelewu:

Tytuł przelewu: OSKA2020 – Imię i Nazwisko uczestnika

Volkswagenbank Polska S.A.