Książka abstraktów

Poniżej udostępniona została zwarta wersja wszystkich zgłoszeń na Konferencję OSKA 2019 wraz z krótkim opisem samego wydarzenia i tego co będzie odbywać się dookoła.
Uwaga: Harmonogram w książce jest nieaktualny. Ostateczna wersja znajduje się w zakładce Harmonogram.

Ksiazka abstraktow OSKA 2019