Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kontakt@oska.edu.pl

Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego:
Kamil Piotrowski: piotrowski@oska.edu.pl

W sprawach marketingowych, finansowych oraz sponsorów konferencji prosimy o kontakt:
Bartłomiej Chojnacki: chojnacki@oska.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej
Budynek D-1 Laboratorium 1E
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków