Komitet Organizacyjny

Organizacją tegorocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków zajmują się liczne koła naukowe z całej Polski pod przewodnictwem Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i współpracujące z Polską Sekcją Audio Engineering Society.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący:
Kamil Piotrowski (piotrowski@oska.edu.pl)

Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych:
Bartłomiej Chojnacki (chojnacki@oska.edu.pl)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Aleksandra Majchrzak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Teresa Makuch, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Magdalena Matys, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Stanisław Prostacki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Monika Sobolewska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adam Szwajcowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kamila Pietrusińska, Politechnika Gdańska
Piotr Przybyłowski, Politechnika Gdańska
Karolina Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Kicior, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Alicja Jasińska, Politechnika Wrocławska
Paweł Szczepanowski, Politechnika Wrocławska