Komitet Naukowy

Nadzór merytoryczny nad zaakceptowanymi zgłoszeniami oraz przebiegiem konkursów Konferencji sprawuje Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr. inż. Adama Pilcha.

Skład Komitetu Naukowego:

Przewodniczący
dr inż. Adam Pilch (adam.pilch@agh.edu.pl)

Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jan Żera, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
dr inż. Piotr Odya, Politechnika Gdańska
dr inż. Michał Kozupa, Pracownik Naukowo-Badawczy, Korporacyjne Centrum Badawcze ABB
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Bartłomiej Borkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Maciej Kłaczyński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr inż. Dorota Czopek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr inż. Artur Flach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr inż. Jakub Gałka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr inż. Dominik Mleczko, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr inż. Paweł Pawlik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr Marek Pluta, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie