Komitet Naukowy

Nadzór merytoryczny nad zaakceptowanymi zgłoszeniami oraz przebiegiem konkursów Konferencji sprawuje Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr. inż. Adama Pilcha.

Skład Komitetu Naukowego:

Przewodniczący
dr inż. Adam Pilch (adam.pilch@agh.edu.pl)

Członkowie Komitetu Naukowego: