Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – Politechnika Wrocławska

Członkowie
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Maurycy Kin – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek – Politechnika Gdańska
dr inż. Ewa Łukasik – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
dr inż. Przemysław Plaskota– Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Anna Preis – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Jan Żera – Politechnika Warszawska