Formularz zgłoszeniowy

Na tym etapie uczestnicy nie wnoszą jeszcze żadnych opłat. Wszelkie informacje z tym związane zostaną w odpowiednim czasie przekazane osobom, które zadeklarowały swój udział w Konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy.