OSKA 2016

Podsumowanie
OSKA 2016
W tym roku zaszczyt organizacji 3. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków, która odbyła się w dniach 11-13 Marca przypadł Kołu Naukowemu Akustyki Architektonicznej, działającemu na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 100 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas studenci z dziesięciu ośrodków naukowych w Polsce, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele sponsorów.
Historia
Pierwsza OSKA zorganizowana została w grudniu 2013 roku przez studentów należących do Studenckiego Koła Akustyków i odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowali oni niesamowite wydarzenie, w którym studenci zainteresowani akustyką mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązać cenne kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych. Po drugiej edycji konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu, w porozumieniu z kolegami i koleżankami z Poznania postanowiliśmy zmienić formę konferencji tak, aby co roku była ona organizowana przez inny ośrodek naukowy. Dlatego też tegoroczna edycja odbyła się na AGH.

1.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2013

2.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2014

Konferencja
Na początku konferencji w imieniu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki zabrał głos prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – kierownik Katedry Mechaniki
i Wibroakustyki. Bardzo ciepło powitał on wszystkich uczestników konferencji,
mówiąc że widząc tak liczne grono młodych akustyków jest już spokojny o rozwój
akustyki w Polsce.
Następnie miał miejsce wykład plenarny, który wygłosił dr hab. inż. Tadeusz
Kamisiński, prof. AGH – Kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej.
Przedstawił on badania i projekty realizowane w laboratorium. W niektórych
z nich uczestniczyło również nasze koło naukowe, o czym profesor wspominał
wielokrotnie podczas wykładu.

Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński – kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej

Następnie zabrał głos Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol, która była
głównym sponsorem konferencji. Opowiedział on o tym jak ważną rolę w akustyce
pełni sufit.

Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji miejsce przy mikrofonie zajęli studenci.
Przez trzy dni wygłosili oni aż 26 referatów z różnych dziedzin akustyki, takich jak
akustyka architektoniczna, elektroakustyka, inżynieria dźwięku, akustyka
środowiska, psychoakustyka, protetyka słuchu i akustyka mowy. Referaty zostały
podzielone na sześć sesji: „Rozproszone dźwięki”, „Z mikrofonem po
świecie”, „Mierzysz i wiesz”, „Podstępy akustyki”, „Niech stanie się
dźwięk”, „Słuchaj uchem, a nie brzuchem”.

Konkursy
Część referatów brała udział w konkursie na najlepszy referat. Przedstawione
przez nich prace naukowe oraz ich prezentacja oceniane były przez pracowników
naukowych oraz studentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane
przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, nagrody rzeczowe ufundowane przez
firmę Nautilus, a także zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez firmę
Brüel & Kjær.
1 miejsce – Wojciech Binek (AGH) z referatem „Analiza metod geometrycznych
stosowanych w optyce pod kątem możliwości ich zastosowania w akustyce”
2 miejsce – Bartłomiej Chojnacki i Michał Ziobro (AGH) z referatem
„Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań
w skali w zakresie ultradźwięków”
3 miejsce – Maciej Blaszke, Dawid Weber i Szymon Zaporowski (Politechnika
Gdańska) z referatem „Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia
mobilne”

Dawid Weber, Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Wojciech Binek, Bartłomiej
Chojnacki, Michał Ziobro – zwycięzcy konkursu na najlepszy referat

Dodatkowo zorganizowano konkurs publiczności, w którym brały udział
wszystkie referaty. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów uczestnicy
konferencji wraz z przedstawicielami sponsorów mogli oddać swoje głosy na
najciekawsze referaty. Zwycięzcą w tym konkursie został Adam
Szwajcowski(AGH) z referatem „Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna
i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła”. Nagrodę ufundowała firma Ecophon.

Adam Szwajcowski – zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką
Założycielką OSKI – Elą Maniakowską

Podsumowanie
Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy w tym roku organizować konferencję, na
którą tak licznie przybyły osoby z wielu ośrodków naukowych.

Wspólne zdjęcie

Konferencja jednak nie mogłaby się odbyć bez wsparcia wszystkich partnerów,
patronów konferencji i sponsorów.
Dziękujemy serdecznie Polskiemu Towarzystwu Akustycznemu oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej za objęcie patronatu nad konferencją. Dziękujemy również
naszym partnerom – Fundacji dla AGH, która wsparła nas swoim doświadczeniem
oraz możliwościami, a także Kołu Naukowemu Edytorów z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, za przygotowanie wspaniałej książki abstraktów.
Ogromne podziękowania za wsparcie konferencji składamy także firmie Barrisol –
głównemu sponsorowi konferencji, a także firmom Nautilus, Brüel & Kjær,
Ecophon, EC Test Systems, Fermacell, Nautilus, Nowy Styl Group, Svantek,
Soundplan. Dziękujemy za powierzone nam zaufanie oraz za wkład włożony
w rozwój akustyki w Polsce.
Wielkie podziękowania należą się także członkom Komitetu
Naukowegokonferencji. Dziękujemy za czuwanie nad stroną naukową konferencji.
Na koniec składamy podziękowania organizatorom konferencji oraz
wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas po to by dopilnować, aby konferencja
była na najwyższym poziomie.

Komitet Organizacyjny i wolontariusze

Komitet naukowy:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr inż. Adam Pilch
Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki,
prof. dr hab. Rufin Makarewicz,
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski,
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH,
dr hab. inż. Janusz Piechowicz,
dr hab. Andrzej Wicher,
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek,
dr inż. Artur Flach,
dr inż. Maciej Kłaczyński,
dr Jędrzej Kociński,
dr Jacek Konieczny,
dr inż. Tomasz Korbiel,
dr inż. Jarosław Rubacha,
dr inż. Agata Szeląg.

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
Szymon Dudziński
Członkowie:
Sylwia Bałazy,
Katarzyna Baruch,
Bartłomiej Chojnacki,
Joanna Grochal,
Bartłomiej Kukulski,
Paweł Łyżwa,
Karolina Prawda